DRODZY RODZICE!

Planowany_strajk_nauczycieli

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców

W CELU OTRZYMANIA ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NALEŻY WYPEŁNIĆ OBA DRUKI!

ZUS    ZAS-36_OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 8

ZUS    Z-15A   WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

DRODZY RODZICE!

8 kwietnia 2019r. rozpoczyna się planowany ogólnopolski strajk  nauczycieli i pracowników oświaty.

Przyjdziemy do przedszkola, ale nie będziemy prowadzili zajęć dydaktycznych ani opiekuńczych.

W strajku wezmą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

W związku z powyższym prosimy o zapewnienie we własnym zakresie  opieki nad dziećmi.

Prosimy  o wyrozumiałość i wsparcie.

Ważne informacje znajdziecie Państwo na http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem oraz w Miejskim Centrum Kontaktu 19 115

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów

Sylwia Firląg – Dutkiewicz (22) 44-33-811

Agnieszka Senator  (22) 44-33-897

 

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.