Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane będą w turnusach dwutygodniowych. Przedszkole / szkoła może dyżurować jeden, dwa lub więcej turnusów.
Pełna informacja o harmonogramie i zasadach zapisów zostanie opublikowana w lutym br. Rejestracja wniosków w systemie elektronicznym rozpocznie się w marcu 2020 r.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

HARMONOGRAM DYŻURÓW W OKRESIE OD ………… DO …………….

Turnus i okres dyżuru:

I
II

III

IV

 


BRAK WPŁATY JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA NA DYŻURZE!