Dyżur Wakacyjny 2017

Podobny obraz

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 243, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, najpóźniej do 16 czerwca 2017 r. Sposób opłaty za wyżywienie: przelew bankowy na konto placówki.Opłatę w wysokości 90,00zł. (stawka dzienna 9zł.) należy wpłacić na rachunek bankowy Przedszkola nr 243: 03 1030 1508 0000 0005 5060 3055. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

W przypadku wybrania dyżurów w innych placówkach należy uiszczać opłaty na wskazane przez nie nr kont lub osobiście.

DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH

DYŻUR WAKACYJNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.