Powstanie Przedszkola Nr 243 sięga roku szkolnego 1979/80.
Władze oświatowe powołały wtedy
Zespół Szkół nr 2,
składający się z Liceum Ogólnokształcącego
oraz Przedszkola Ćwiczeń Nr 243.
W roku 1990 przedszkole przeniesiono do budynku po żłobku,
przy ulicy Kordiana.
Od tego roku jest samodzielną placówką.
 przedszkole 243

Placówka jest czynna od godziny 6:50 do 17:00

Przedszkole znajduje się w funkcjonalnym budynku.
Przeznaczone jest na 6 oddziałów przedszkolnych.
GRUPA -KOTKI, GRUPAJEŻYKI, GRUPA –KRASNALE, GRUPA – MISIE
GRUPA PSZCZÓŁKI, GRUPA SÓWKI
Znalezione obrazy dla zapytania kot gif     Podobny obraz       Znalezione obrazy dla zapytania KRASNAL GIFY ANIMOWANE   Znalezione obrazy dla zapytania miś gif animowany
   Znalezione obrazy dla zapytania pszczoły gif animowany     Podobny obraz
Każda grupa ma dużą salę zabaw,  jadalnię, łazienkę.
W młodszych grupach są sypialnie.
Wokół budynku znajduje się duży ogród połączony z dwoma placami zabaw,
dostosowanymi do grup wiekowych.
Podobny obraz
 
 Organizacja i oferta  naszej placówki. 

 Zasadniczym dokumentem regulującym pracę placówki,  prawa i obowiązki 

oraz wzajemne współdziałanie wszystkich podmiotów przedszkola jest STATUT PRZEDSZKOLA NR 243 

(dokument znajduje się na tablicy informacyjnej w placówce oraz stronie www przedszkola w zakładce „Statut i regulaminy”)

Praca z dziećmi oparta jest na Podstawie Programowej wychowania

przedszkolnego oraz wybranych programach:

MAC Edukacja „Nasze przedszkole”,

„Od przedszkolaka do pierwszaka”.

         W każdej z grup prowadzona jest obserwacja lub diagnoza gotowości szkolnej.

W przedszkolu są realizowane programy własne nauczycieli:

„Bezpieczny przedszkolak ” – Beaty Czesnowskiej, Joanny Stokwiszewskiej i Barbary Niewiadomskiej.

Program współpracy ze Szkołą Podstawową nr 376 –  Magdaleny Pawlik-Rybickiej,

Program adaptacji dzieci w przedszkolu –  Barbary Niewiadomskiej

 

Nauczycielki wykorzystują  w pracy z dziećmi elementy różnych metod

np. „Edukacji matematycznej”  prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,  „Metody Dobrego Startu” – prof.  M. Bogdanowicz, Ireny Majchrzak, symultaniczno – sekwencyjna tzw.  metoda krakowska, Pedagogikę zabawy, Edukację przez ruch wg Doroty Dziamskiej, a także R. Labana, W. Scherborne oraz  ciekawe techniki np. origami.

 

 Organizowane są typowe uroczystości przedszkolne np. Dzień Babci i Dziadka.

Przedszkolaki pod okiem wychowawczyń przygotowują okolicznościowe programy artystyczne.

                                                                                                                                                                         

Od kilku lat nasze przedszkole jest organizatorem dzielnicowego przeglądu 

„Muzyka poważna w interpretacji przedszkolaków” oraz „Olimpiada Przedszkolaków”

 

Dzieci  biorą udział w konkursach plastycznych, teatralnych i muzycznych.

Codzienny rytm działań dzieci określają  ramowe rozkłady dnia każdej z grup.

                 

Oferujemy  naszym podopiecznym możliwość skorzystania z zajęć :  

religia

logopedia

język angielski

pomoc psychologa (w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 23, ul. Raczkiewicza 8, Warszawa-Wesoła)

  

  Przedszkolaki mają zapewnione  trzy  posiłki.

Podobny obraz
śniadanie – godz. 9:00
obiad (zupa + drugie danie) – godz. 12.00
podwieczorek – godz. 14.45
Opłaty  w roku szkolnym 2020/21
Dzienna stawka żywieniowa  12 zł.
 Opłaty uiszczane są w rozliczeniu miesięcznym z góry do 10 dnia miesiąca poprzedzającego na konto bankowe:
03 1030 1508 0000 0005 5060 3055
100zł. 
Darowizny na konto bankowe:
03 1030 1508 0000 0005 5060 3055