LOGOPEDA

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek: 9:30 – 17:00 (16:00 – 17:00 dyżur dla rodziców)

Wtorek: 9:30 – 14:45

Środa: 9:30 – 14:45

Czwartek: 9:30 – 12:00

mgr Ewelina Karolkiewicz


Dbajmy o uszy


 

LOGOPEDYCZNE POCZTÓWKI

Przedszkole nr 243 w Warszawie bierze udział w ogólnopolskim projekcie wymiany pocztówek logopedycznych między przedszkolami.

Na kartkach umieszczane są wierszyki logopedyczne, służące ćwiczeniom poprawnej wymowy. Wierszyki są wykorzystywane na zajęciach z dziećmi.

Co miesiąc nasze Przedszkole wysyła i otrzymuje pocztówki  z różnych zakątków Polski😊

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-1.png


Logopeda w przedszkolu

Na początku każdego roku szkolnego w przedszkolu prowadzone są badania przesiewowe, w celu oceny rozwoju mowy u wszystkich dzieci. Po badaniach rodzice dostają pisemną informację o ewentualnej potrzebie terapii. Następnie opiekunowie spotykają się z logopedą w celu omówienia wyników badania, zebrania wywiadu i ustaleniu potrzeby wykonania badań specjalistycznych. Podczas spotkania ustalane są także zasady współpracy.

Terapia prowadzona jest według określonego harmonogramu. Dzieci po zajęciach dostają w zeszytach informację o zalecanych do domu ćwiczeniach. Dużą rolę w terapii pełnią rodzice, których codzienna, wytrwała praca z dzieckiem w domu jest warunkiem postępów. 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.