Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Informujemy, że ze względu zawieszenia działalności przedszkola w miesiącu marcu nie będą pobierane płatności za żywienie.


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi

odwołuje spotkanie dla rodziców  kandydatów do klasy pierwszej,

które miało odbyć się w dniu 11 marca 2020 r

http://www.gov.pl/koronawirus

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzy

Pilny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Rodzice,

Zwrócono się do nas o przekazanie w trybie pilnym komunikatu wraz z linkiem, w celu zamieszczenia na stronie internetowej przedszkola, następującej treści:

„Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

Serdecznie zapraszamy rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki w sobotę 29 lutego w godz. 10:00 – 12:00.

W czasie wizyty można będzie obejrzeć pomieszczenia przedszkola, oraz uzyskać informacje od nauczycieli i Dyrektora.

GALERIA
Akademia KORBO P-243