Archive for the Category »Bez kategorii «

STRAJK

Informujemy, że pracownicy naszego przedszkola w dniu dzisiejszym rozpoczęli strajk.

Strajk potrwa do odwołania. Prosimy o śledzenie informacji w mediach.

Znalezione obrazy dla zapytania strajk nauczycieli 2019

Category: Bez kategorii  Comments off

DRODZY RODZICE!

Planowany_strajk_nauczycieli

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców

W CELU OTRZYMANIA ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NALEŻY WYPEŁNIĆ OBA DRUKI!

ZUS    ZAS-36_OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 8

ZUS    Z-15A   WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

DRODZY RODZICE!

8 kwietnia 2019r. rozpoczyna się planowany ogólnopolski strajk  nauczycieli i pracowników oświaty.

Przyjdziemy do przedszkola, ale nie będziemy prowadzili zajęć dydaktycznych ani opiekuńczych.

W strajku wezmą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

W związku z powyższym prosimy o zapewnienie we własnym zakresie  opieki nad dziećmi.

Prosimy  o wyrozumiałość i wsparcie.

Ważne informacje znajdziecie Państwo na http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem oraz w Miejskim Centrum Kontaktu 19 115

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów

Sylwia Firląg – Dutkiewicz (22) 44-33-811

Agnieszka Senator  (22) 44-33-897

 

Category: Bez kategorii  Comments off

STRAJK

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2019/03/Do-Rodzic%C3%B3w-baner.png

Category: Bez kategorii  Comments off

WAŻNE!!!!

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

 

Category: Bez kategorii  Comments off

Udostępnienie placu zabaw dla dzieci

W zawiązku z tym, iż układanie trawnika i nasadzenia na placu zabaw dzieci młodszych uzależnione jest od okresu wegetacji roślin, rozpoczęcie prac ogrodniczych przewidziane jest po 20 marca bieżącego roku.

Ukorzenienie trawnika trwa minimum trzy tygodnie, w związku z czym plac zabaw oddany do użytku będzie nie wcześniej niż po Świętach Wielkiej Nocy.

Category: Bez kategorii  Comments off

ZEBRANIE

Dnia 19 marca (wtorek) o godz. 17.00

odbędzie się obowiązkowe zebranie, na którym obecna będzie również Pani Burmistrz Agnieszka Kądeja.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!

                                                                            Dyrektor Przedszkola Nr 243

Category: Bez kategorii  Comments off

UWAGA RODZICE

Drodzy Rodzice

Dnia 25 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 9:00 dzieci z grup: Krasnale, Misie, Pszczółki i Sówki wyjeżdżają autokarem na spektakl Teatru Edukacji „Kubuś i przyjaciele” do Szkoły Muzycznej przy ul. Namysłowskiej 4. Cena: 33zł. Pieniądze zbierają wychowawczynie grup.

Category: Bez kategorii  Comments off

Uwaga rodzice Krasnali-zajęcia przełożone z 7.03. na 28.03.

28 marca (czwartek) bierzemy udział w zajęciach uczących alternatywnych metod komunikacji w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (ul. Kordeckiego).

Na zajęcia jedziemy autobusem nr 143. Wyruszamy z przystanku „Kordiana”
o godz. 9:07. Śniadanie będzie tego dnia o godz. 8:15.

Prosimy przyprowadzić dzieci punktualnie.

 

Dziękujemy

wychowawczynie

Category: Bez kategorii  Comments off

TRWA REKRUTACJA 2019/2020

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(adres:http://przedszkola.edukacja.warszawa.pl)


20 lutego  –
godz. 13.00
7 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

 

20 lutego  –

godz. 13.00

 

8 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.    Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.


Pozostałe informacje znajdują się w zakładce „Rekrutacja 2019/2020”

Category: Bez kategorii  Comments off

Akcja Oddech życia dla Szymka

Szymek jest uczniem szkoły podstawowej w Rembertowie.

Nieznana choroba niszczy płuca Szymka! Pomóż, nim będzie za późno…

Zbiórka na cel: diagnostyka i leczenie w Mayo Clinic w USA

 

„Proszę, żebyście pomogli nam poznać wroga, walczyć z nim, by w końcu wygrać. Szymek jest jeszcze taki mały, a przez większą część jego życia choroba nie daje mu wytchnienia. Sami jesteśmy bezradni, a bezradność rodzica w obliczu cierpienia dziecka jest nie do zniesienia…”

Olga, mama Szymka

Pomaganie jest dziecinnie proste!!!

 

Category: Bez kategorii  Comments off